VÄLKOMMEN TILL KENNEL SPETSPATRULLENS!

UPPFÖDNING AV TYSK SPETS/KLEIN- OCH MITTELSPITZ