Riverkullen

*2015-12-05

Nevastar Tiberius x Ante Poire Paladin Paksenarrion

2Hanar och 2 Tikar döpta efter några av Rysslands floder

Spetspatrullens Star of Neva ♀

Spetspatrullens Pearl of Volga ♀

Spetspatrullens Knight of Narva ♂

Spetspatrullens Ace of Amur ♂

Comments are closed.