Marshalkullen

*2016-01-06

Nevastar Tiberius x Spetspatrullens Dorrin of Fox

1 Hane och 4 Tikar, tredje generationen döpta från karaktärerna i Paksenarrion-serien

Spetspatrullens Marshal Rahel ♀

Spetspatrullens Marshal Tamis

Spetspatrullens Marshal Aris ♂

Spetspatrullens Marshal Torin ♀

Spetspatrullens Marshal Arianya ♀

Comments are closed.