VÄLKOMMEN TILL KENNEL SPETSPATRULLENS!

UPPFÖDNING AV TYSK SPETS/KLEIN- OCH MITTELSPITZ

Månad: maj 2016